Velkommen til nettstaden vår

BUL Kristiansand er eit frilynd ungdomslag som har mange gjeremål, mellom anna eige kor.

Onsdagsmøta

vert tekne opp att hausten 2020. Ny info om programmet for hausten 2020 finn du her.

 Onsdagsmøta er elles eit "lågterskel-tilbod" til dei som kan tenkje seg å verta betre kjende med oss. Program for desse kveldane finn du til vanleg under "Aktivitetar" og "Arrangementskalender".

 

BUL-koret

ble startet i 2004 av en gruppe sangglade medlemmer av BUL Kristiansand.

Her er vår (Aktivitetsplan kjem her)

Vi øver hver onsdag i BUL-salen fra 17.30 til 19.30.

Dirigenten er Synnøve Dybesland.

For tiden er vi ca. 35 voksne medlemmer, men ønsker gjerne flere.

Repertoaret vårt er mangfoldig, med norske, nordiske og
engelske sanger.

Vi opptrer for Kristiansand Kulturrullator, i BUL og
Mållaget, på Allsang i Ravndalen og på Domkirkens Julekonsert med korene i Kristiansand.

Forrige sommeren var koret på tur til Rakvere i Estland.
Tidligere har vi vært på turer i Norge og Danmark.

Styret i koret er disse:

Bjørg Aurebekk 
(leder) telefonnr. 90162136

Ingvar Kolnes telefonnr. 91713741

Jan Berg telefonnr. 92208860

Har du lyst til å synge i kor, er det bare å møte opp eller
ta kontakt med noen i styret.

 

 

Nyheter

18.09.2020 00:00

Nye dansekurs for nybegynnere blir annonsert her etterkvart som dei vert fastsette.

Følg med!

Produkter

BUL

 Program for onsdagsmøter 2020 ligg under "Aktiviteter","Arrangements- kalender" og "Onsdagsmøter".    

 

Nytt frå koret ligg under "Koret"

 

 

                                                                                             

 

 

Kva har me gjort i 2019? 

(Våren 2020 vart stort sett stengt av "corona")

17. mai var BUL-kafeen open heile dagen frå klokka 09 på føremiddagen og til siste gjesten gjekk i 14-tida. Det var som vanleg kaffe, brus og spiselege godsaker å få kjøpt, og så treff ein så mykje trivelege folk.

Leikarringen hadde ansvaret for flaggborga i borgartoget. 

Koret har vært på vitjing fleire stader, dersom nokon har bildete frå ein av dei særs vellukka turane, send dei inn så skal vi få dei inn i bildesamlinga.

 

* * * * * * * *

BUL sine lagsmøter haldast kvar onsdag kl 19.45. Vi har eit kulturelt program, deretter kaffe og litt å bite i, før vi avsluttar med dans til levande musikk. Alle velkomne.  For program: Gå til Aktiviteter og klikk på Onsdagsmøter

 

Elementer: 1 - 4 av 4

Denne nettstaden er på nettet frå 2011 som ei erstatning for lagsbladet "Buldrian" i papirutgåve som gjekk inn i 2012.

 

Kontakt

BUL Kristiansand post@bulkristiansand.com