BUL

 Program for onsdagsmøter 2020 ligg under "Aktiviteter","Arrangements- kalender" og "Onsdagsmøter".    

 

Nytt frå koret ligg under "Koret"

 

 

                                                                                             

 

 

Kva har me gjort i 2019? 

(Våren 2020 vart stort sett stengt av "corona")

17. mai var BUL-kafeen open heile dagen frå klokka 09 på føremiddagen og til siste gjesten gjekk i 14-tida. Det var som vanleg kaffe, brus og spiselege godsaker å få kjøpt, og så treff ein så mykje trivelege folk.

Leikarringen hadde ansvaret for flaggborga i borgartoget. 

Koret har vært på vitjing fleire stader, dersom nokon har bildete frå ein av dei særs vellukka turane, send dei inn så skal vi få dei inn i bildesamlinga.

 

* * * * * * * *

BUL sine lagsmøter haldast kvar onsdag kl 19.45. Vi har eit kulturelt program, deretter kaffe og litt å bite i, før vi avsluttar med dans til levande musikk. Alle velkomne.  For program: Gå til Aktiviteter og klikk på Onsdagsmøter

 

Nyheter

18.09.2020 00:00

Nye dansekurs for nybegynnere blir annonsert her etterkvart som dei vert fastsette.

Følg med!

Kontakt

BUL Kristiansand post@bulkristiansand.com